חוק עזר למעלה יוסף

 

מצורף בזאת חוק עזר למעלה יוסף (העמדת רכב וחנייתו), התשפ"ב -2021

חוק עזר למעלה יוסף (העמדת רכב וחנייתו), התשפ"ב- 2021 (עמ' 10-16)